Studiegids

nl en

Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië II

Vak
2010-2011

Capita selecta uit de geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Leerdoelen

Goede kennis van de belangrijkste periodes in de geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië.

Literatuur

Nader op te geven.

Toetsing

Tentamen na het tweede blok.

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Blackboard/webpagina

Blackboard.

Overzicht

  • De student bestudeert de opgegeven literatuur en geeft die in een referaat weer.

  • De docenten geven een overzicht en behandelen capita selecta uit de geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië.

Opmerkingen

  • Aanmelden als student via uSis.

  • Voor deze cursus is het ingangsniveau van 5561OGM1H vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.