Studiegids

nl en

Werkcollege Overige Spijkerschrifttalen II

Vak
2010-2011

Het lezen van teksten in andere met spijkerschrift geschreven talen van het oude Nabije Oosten, zoals Hurritisch, Urartees (Prof. Dr. W.H. van Soldt) en Elamitisch (Drs. Th.J.H. Krispijn).

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Leerdoelen

 • Vaardigheid de teksten van de gekozen talen vanuit het spijkerschrift of transliteratie van die periode te kunnen (translitereren, transcriberen), analyseren en vertalen.

 • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Literatuur

Nader op te geven.

Toetsing

 • Werkstuk na het tweede blok.

 • Voor werkcolleges geldt:
  Afwezigheid: maximaal 2x indien voor het verzuim goede redenen kunnen worden aangevoerd; bij meer dan 2x krijgt de student een extra taak opgelegd waarvan de zwaarte samenhangt met het aantal afwezige colleges. Bij 50% verzuim moet het college tijdens het volgende cursusjaar opnieuw worden gevolgd.

 • De opbouw van het eindcijfer is als volgt:
  voor werkcolleges zonder referaat/opdracht: 20% participatie, 80% werkstuk/tentamen;
  voor werkcolleges met referaat/opdracht: 20% participatie, 30% referaat/opdracht, 50% werkstuk/tentamen.

 • Herkansing werkcollege:
  De herkansing van een werkcollege bestaat uit het opnieuw afleggen of maken van het onderdeel dat onvoldoende is, d.w.z. een hertentamen of een vervangende opdracht voor een werkstuk of referaat.

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

 • De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie en bestudeert de achtergronden van de tekst.

 • De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de achtergronden van de teksten (filologische benadering).

Opmerkingen

 • Aanmelden als student via uSis.

 • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.