Studiegids

nl en

Metafysica (met tutorial)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor BA-studenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject. Deze studenten volgen tevens het bijbehorende tutorial.

Beschrijving

Historische en systematische inleiding in kernbegrippen uit de Westerse metafysica, waaronder idealisme en realisme, categorieën, identiteit, substantie, essentie en accident, act en potentie, noodzakelijkheid en contingentie, levend en levenloos, lichaam en geest, intentionaliteit, bewustzijn, causaliteit, determinisme en vrije wil, ruimte en tijd.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor/werkcollege (2 uur) en tutorial (2 uur)

Toetsing

  • Midterm paper (25%)

  • Eindpaper (75%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en huiswerk, en als discussion board.

Literatuur

Een reader met alle verplichte literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen