Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Antieke wijsbegeerte

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de westerse wijsbegeerte vanaf haar oorsprong in de 5e eeuw v.Chr. tot in de 6e eeuw n.Chr. De ontwikkeling van het filosofische denken wordt gepresenteerd in relatie tot de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in deze lange periode hebben voltrokken. In de colleges ligt het zwaartepunt bij het invloedrijke gedachtengoed van Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Aristoteles, Stoa, Scepticisme en Neoplatonisme..

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • participatie aan het college (10%)

  • minimaal zeven bijdragen aan het weblog (15%)

  • schriftelijk tentamen (75%)

Blackboard

Blackboard (onder cursuscode) wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van collegemateriaal.

WEBLOG

Literatuur

  • Syllabus Griekse en Romeinse filosofie editie 2009 (aan te schaffen bij het secretariaat).

  • Collegemateriaal via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Opmerkingen