Studiegids

nl en

History of Modern Political Philosophy (met tutorial)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor BA-studenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject. Deze studenten volgen tevens het bijbehorende tutorial.

Beschrijving

Deze cursus biedt een introductie in de geschiedenis van de moderne politieke filosofie. We behandelen teksten van een aantal van de belangrijkste moderne politieke denkers, te beginnen met de sociaal contract traditie. We lezen selecties van Hobbes’ Leviathan, Locke’s Second Treatise of Government, Rousseau’s Over het sociaal contract, en Hume’s Of the Original Contract.
Vervolgens richten we ons op de negentiende-eeuwse wortels van het liberalisme en socialisme in J.S. Mill (On Liberty) en Marx en Engels (The German Ideology).
Centrale problemen en begrippen van de moderne politieke filosofie komen aan de orde, waaronder: de staat, de natuurtoestand, soevereiniteit, individualisme en collectiviteit, vrijheid en gelijkheid, de gronden van politieke verplichting en autoriteit, etc.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (2 uur) en tutorials (2 uur).

Toetsing

  • Tussentijds take-home tentamen (40%)

  • Afsluitend take-home tentamen (60%)

Blackboard

Literatuur

  • Reader

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Informatie

T. Fossen, MA

Opmerkingen

-