Studiegids

nl en

Middeleeuwse wijsbegeerte

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Antieke wijsbegeerte (inleiding)

Beschrijving

Dit college behandelt de geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte, dat wil zeggen: de periode van 500 tot 1500 na Chr.. Middeleeuwse filosofen combineren, elk op hun eigen wijze, elementen van het denken van Plato en Aristoteles met elementen van de christelijke leer. Hoewel zij geen pretentie van originaliteit hadden ontstonden in de Middeleeuwen ontwikkelingen in de wijsbegeerte die zich onderscheidden van het klassieke denken in de Oudheid. De originaliteit van de middeleeuwers ligt vooral in de metafysica (met name de leer van het zijn), de logica en semantiek, en de politieke theorie. Het college behandelt ook opvattingen van een aantal zestiende-eeuwse denkers (Luther, Machiavelli, Bacon) die de middeleeuwse filosofen sterk kritiseerden.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Op Blackboard vinden studenten teksten ter ondersteuning van het college. Tevens kan via Blackboard het huiswerk worden ingeleverd.

Literatuur

  • J. Weinberg, A Short History of Medieval Philosophy , Princeton 1964, chs. 1 t/m 5; 9 t/m 11.

  • E.P. Bos, Syllabus Middeleeuwse wijsbegeerte (verkrijgbaar op secretariaat).

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Prof. dr. E.P Bos

Opmerkingen