Studiegids

nl en

Klassieke teksten II : Plotinus' Enneade I

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Antieke wijsbegeerte (inleiding). Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor BA-studenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject

Beschrijving

De eerste Enneade van Plotinus vormt de ethische voorbereiding op de Platoonse filosofie die Plotinus. Deze is noodzakelijk voordat de aankomende student via fysica en psychologie zijn of haar weg kan vinden naar het hoogste principe.
In dit college lezen we een aantal centrale teksten uit eerste Enneade om te zien welke rol ethiek speelt in de filosofie van Plotinus, en hoe hij cruciale concepten als deugd en het goede leven van een nieuwe inhoud voorziet via een vlijmscherpe analyse van de ethiek van Plato, Aristoteles en de Stoa.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • participatie en mondelinge presentatie (50%);

  • korte paper over een niet-besproken tekst (50%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van teksten en materiaal; en voor het communiceren van handouts voor presentaties.

Literatuur

Primaire teksten en literatuurlijst worden op Blackboard beschikbaar gesteld

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Opmerkingen