Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Academisch Duits

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Dit college is uitsluitend toegankelijk voor BA2-studenten Wijsbegeerte (BA-Plustraject en Standaardtraject).

Beschrijving

De doelstellingen van de cursus Academisch Duits zijn: het leren vertalen van een filosofische tekst, inzicht verkrijgen in het taalgebruik van Kant en inzicht verkrijgen in semantische en filosofische problemen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Verplichte deelname aan het college en het maken van de vertaling.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Kant,Kritik der reinen Vernunft. Einleitung (als pdf te vinden op google groups).

  • Studenten dienen aan te schaffen: Van Dale woordenboek Duits-Nederlands.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Studenten dienen zich daarna ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor Google groups.

Contact

Dr. Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen

Deze cursus kan worden gekozen als invulling van het onderdeel Academische steuntaal in het tweede jaar van de BA Wijsbegeerte.