Studiegids

nl en

Filosofie van het internationale recht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor masterstudenten Wijsbegeerte en Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied.

Beschrijving

Veel van de aandacht van de rechtsfilosofie en politieke filosofie heeft zich wat betreft de rechtvaardigheid gericht op de instituties van en de verhoudingen binnen statelijke entiteiten. De wereld tussen de staten is weliswaar niet helemaal verwaarloosd – men denke aan Kants invloedrijke Zum ewigen Frieden – maar heeft toch niet de aandacht gekregen zoals de staat die wél heeft gekregen. De klassieken van de rechtsfilosofie en politieke filosofie zijn inderdaad de Politeia van Plato, de Leviathan van Hobbes en A Theory of Justice van Rawls.

Sinds de laatste jaren is daarin echter een zekere kentering opgetreden. Het is niet zo gemakkelijk om aan te geven waarom dat gebeurd is, maar maatschappelijke fenomenen zoals de globalisering en een uitholling van het belang van de natiestaat hebben daaraan zeker bijgedragen. Ook het debat over een meer rechtvaardige verdeling van welvaart en het bewustzijn van de mondiale armoede hebben aan een grotere belangstelling voor interstatelijke verhoudingen bijgedragen. Ten slotte moeten de invloed van de universele mensenrechten, sinds de Universele Verklaring, niet worden onderschat en evenmin de opkomst van internationaal strafrecht sinds het Internationaal Militair Tribunaal te Neurenberg onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van dit al wordt vandaag de dag zelfs gesproken van een constitutionalisering van de internationale verhoudingen.

In deze algemene cursus over de filosofie van het internationale recht zal zowel een aantal historische ontwikkelingen aan bod komen als een aantal begrippen worden bestudeerd die essentieel zijn voor het goed, filosofisch, begrijpen van (de ontwikkelingen binnen) het internationale recht. Tevens zal aandacht besteed worden aan een aantal klassieke documenten over internationaal recht en mensenrechten; verder wordt een beperkt aantal casussen besproken die voor de ontwikkeling van het internationale recht van grote betekenis zijn geweest. Er zal de nodige ruimte zijn voor inbreng van de zijde van studenten en er zal geprobeerd worden een moment te vinden om een uitstapje te maken naar Den Haag, de stad die zichzelf beschouwt als de hoofdstad van het internationale recht.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

See Timetables Master’s Programmes 2010-2011

Onderwijsvorm

Seminar / werkcollege

Toetsing

  • Kort paper (ca. 300-400 woorden) op basis van een referaat

  • Uitgebreid paper (ca. 4000 woorden) en afsluitend gesprek

  • Participatie

Blackboard

De opzet van de cursus, evenals de doelstellingen en eindtermen, worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • S. Besson & J. Tasioulas, The Philosophy of International Law. Oxford UP, 2010.

  • Aanvullende literatuur is beschikbaar via internet of in een map bij het secretariaat.

Let op: Studenten worden geacht bij aanvang van het college te beschikken over het recent verschenen handboek van Besson & Tasioulas.

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Contact informatie

Prof.dr. Th.J.M. Mertens: T.Mertens@jur.ru.nl

Opmerkingen

Deze cursus geldt als specialisatiecursus voor studenten in het masterprogramma Philosophy of Law.

Binnen de masteropleiding Wijsbegeerte valt deze cursus binnen de specialisatie Ethics & Politics.