Studiegids

nl en

De revolutie in de kunst (BA)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

De revolutie in de kunst is in beginsel een MA-college. Geïnteresseerde BA-3 studenten worden alleen toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Zij dienen hierover contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

In dit college zal de revolutie in de beeldende kunst, zoals die zich voltrekt vanaf het einde van de negentiende eeuw, worden bestudeerd aan de hand van het werk van de Franse schilders Monet en Cézanne, Braque en Bazaine. Twee hypotheses vormen de leidraad. De eerste is dat deze revolutie stilistisch neerkomt op een overgang van gesloten naar open vormen. In dit kader zal ook de herkomst en geschiedenis van de overgeleverde begrippen van vorm en stijl worden nagegaan. Tweede hypothese is dat het werk van deze kunstenaars de beschouwer inoefent in een grondhouding van gelatenheid.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • opdrachten

  • presentatie

  • schriftelijk deeltentamen

  • eindpaper

Blackboard

Literatuur

  • Gerard Visser, De druk van de beleving. Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang. Nijmegen (SUN) 1998

  • Reader met teksten

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen

Specialisatie: Filosofie van mens, techniek en cultuur.