Studiegids

nl en

Antieke en middeleeuwse taalfilosofie (GF)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Antieke wijsbegeerte en Middeleeuwse wijsbegeerte behaald.

Beschrijving

Ook in de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte wordt nagedacht over taal. Voor de wijsgeren uit die tijd was taal buitengewoon belangrijk, misschien belangrijker dan in de moderne tijd, omdat de werkelijkheid en alles daarin als een gestructureerd en samenhangend geheel werd gezien. Taal maakt daarvan deel uit, en in taal vindt men, volgens velen, de structuren van de werkelijkheid in bepaalde mate terug. Of taal is altijd betekenisdragend en verwijst dan naar de werkelijkheid. Via denken over taal komt men in de antieke en middeleeuwse periode vanzelf op denken over de werkelijkheid. Het college behandelt de taaltheorieën van Presocraten, Plato, Aristoteles, Augustinus, Anselmus, Petrus Hispanus, Modisten, Willem van Ockham e.a

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Take home tentamen. Analyse van een nog niet gelezen tekst, en plaatsing van deze tekst in de geschiedenis en de systematiek van de wijsgeer.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de verspreiding van aanvullende teksten en voor het inleveren van opdrachten.

Literatuur

Voorbereiding per college:

  • pensum teksten (primair en secundair).

Verplichte literatuur

  • E.P. Bos, Kernteksten Taalfilosofie van de Antieke en Middeleeuwse wijsbegeerte.

  • P.V. Spade, Thoughts, Words and Things. An Introduction in Late Medieval Logic and Semantic Theory, 1996.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Prof.dr. E.P. Bos

Opmerkingen

Specialisaties: Geschiedenis van de filosofie; Theoretische filosofie