Studiegids

nl en

Locke en Spinoza over kennis, geloof en tolerantie (EPF)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Tijdens het college wordt onderzocht in hoeverre de opvattingen over kennis en geloof bij Locke en Spinoza van invloed zijn op hun opvattingen over tolerantie en vrijheid van spreken.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Mondelinge presentatie

  • Paper

Blackboard

Literatuur

  • Locke, Essay Concerning Human Understanding, boek IV.

  • Locke, Brief over Tolerantie (Epistola de Tolerantia).

  • Spinoza, Ethica, deel 2.

  • Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus (delen).

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen

Specialisaties: Geschiedenis van de filosofie; Ethiek en Politieke filosofie