Studiegids

nl en

Rechtvaardigheid en macht: 16e-eeuwse politieke theorieën (GF)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Inleiding Antieke en wijsbegeerte en Inleiding middelleeuwse wijsbegeerte.

Beschrijving

Het verschijnsel ‘staat’ heeft door de eeuwen heen vele mensen geboeid. De mens heeft de staat geschapen, hij lijkt zelfs een natuurlijk verlengstuk van de mens, maar hij ervaart de staat ook als knellend. Vele filosofen en theologen hebben in de loop der tijden nagedacht over het verschijnsel staat. Wat was een staat? Wat is een goede staat? Wat is de verhouding tussen een individu en een burger? Wat zijn wetten? Wanneer zijn deze rechtvaardig? Hoe moeten de leiders van de staat macht uitoefenen? Wat is het verschil tussen rechtvaardigheid en macht?

Erasmus, Machiavelli, Thomas More, Maarten Luther, Johannes Calvijn en Thomas Hobbes zijn voor de meeste mensen met belangstelling voor de geschiedenis bekende namen. Men vindt deze namen terug in geschiedenissen van de filosofie en de theologie. Het zijn invloedrijke mannen, en zelfs heden ten dage voelen vele mensen zich door hen geïnspireerd. Hun namen hebben een magische klank en men vindt hun geschriften aantrekkelijk, afgezien van de vraag of men het met hun opvattingen eens is.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Digitaal take home tentamen, binnen één week te vervaardigen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van documenten en het inleveren van opdrachten.

Literatuur

  • E.P. Bos e.a., Over rechtvaardigheid en macht (reader, verkrijgbaar op het secretariaat, of te downloaden van Blackboard).

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Prof.dr. E.P. Bos

Opmerkingen

Specialisaties: Geschiedenis van de filosofie; Ethiek en Politieke filosofie.