Studiegids

nl en

Arts en Patiënt

Vak
2010-2011

Beschrijving

In het blok Arts en Patiënt maken studenten kennis met het geneeskundig proces. Patiënt en arts worden gevolgd vanaf het moment dat de behandelrelatie start. Hoe presenteren patiënten klachten en problemen? Hoe komt de arts tot een diagnose? Wat is ziek, wat is gezond? Afhankelijk van de klacht van de patiënt, de situatie of de medische vraagstelling, maakt de geneeskunde gebruik van verschillende soorten kennis en methoden, namelijk de biomedische -, de gedrags – en de maatschappijwetenschappen.

De toepassing van verschillende wetenschapsgebieden wordt getoond.

Naast een beroepshouding, wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden zijn er ethische en juridische opvattingen en regelingen die de behandeling van en omgang met de patiënt bepalen. Ten slotte worden in dit blok diverse achtergronden van de arts-patiëntrelatie belicht, te weten: samenleving, sociaal-economische omstandigheden, cultuur, etniciteit.

Een gedeelte van de stof van Arts en Patiënt wordt onder andere uitgebouwd in de blokken Psychosociale Ontwikkeling, Volksgezondheid, het lijnonderwijs, Maatschappij en Gezondheid en Context Medisch Handelen.

Leerdoelen

  • De student kan de belangrijkste aspecten van de arts-patiëntrelatie beschrijven evenals de belangrijkste factoren die de relatie beïnvloeden.

  • De student kan de wetenschappelijke basis van de geneeskunde beschrijven, culturele en maatschappelijke aspecten van de geneeskunde benoemen en verschillende opvattingen over gezondheid en ziekte weergeven.