Studiegids

nl en

Morfologie van de mens

Vak
2010-2011

Beschrijving

In dit blok komen op een geïntegreerde wijze de bouw en de ontwikkeling van het menselijk lichaam aan de orde. Regelmatig zal worden teruggegrepen op de inhoud van de voorafgaande blokken Van Mens tot Molecuul en Functionele Morfologie.

Na de embryogenese komen eerst de bouw en ontwikkeling van de wervelkolom en de rompwand aan de orde. Dit wordt gevolgd door de ontwikkeling en topografische ligging van de inwendige borst- en buikorganen. De anatomie van het hart en vaatstelsel wordt specifiek uitgediept. Ten behoeve van het begrip van de functie van het bewegingsapparaat volgen in de laatste week de bouw en functie van spieren en gewrichten.

In demonstratiepractica aan geprepareerde menselijke lichamen krijg de student de gelegenheid om de 3-dimensionale lichaamsbouw te bestuderen. De student maakt voor het eerst tijdens de geneeskundestudie kennis met stoffelijke overschotten van personen die zich voor de wetenschap ter beschikking hebben gesteld.

Leerdoelen

De student kan een globale beschrijving geven van de bouw van het menselijk lichaam en, waar relevant, de embryonale ontwikkelingsprocessen beschrijven die leiden tot die bouw.