Studiegids

nl en

Houding en Beweging

Vak
2010-2011

Beschrijving

Patiënten met aandoeningen van het bewegingsapparaat vormen één van de grootste groepen in de wachtkamer van de huisarts. De juiste benadering van deze patiënten vergt inzicht en vaardigheden op verschillende terreinen. In dit blok komen op geïntegreerde wijze de bouw en de functie van het bewegingsapparaat aan de orde. Op globaal niveau wordt de macroscopische bouw bestudeerd. Het inzicht blijft niet beperkt tot boekenwijsheid: in anatomische practica doet de student zelfstandig waarnemingen omtrent deze bouw.

In dit blok is gekozen voor casusbeschrijvingen als basis.

Leerdoelen

Een volledige analyse van een klacht met betrekking tot het bewegingsapparaat vergt inzicht in bouw en functie van dat apparaat alsmede in enkele eenvoudige biomechanische principes en hun toepassing op de functie van gewrichten en van spiergroepen. Deze analyse komt daarom aan de orde.

Er wordt toegewerkt naar de toepassing van verworven (te verwerven) inzichten op ziekteverschijnselen bij patiënten. De student leert deze analyseren en vergelijken met beschrijvingen in een leerboek. De student leert omgaan met de besturing van gewrichten door spieren en spiergroepen en met de betekenis van de zwaartekracht daarbij. Daardoor wordt het mogelijk door bestudering van een gestoord bewegingspatroon aan te geven wat er fout is gegaan.

Het blok bouwt voort op het blok Morfologie van de Mens (jaar 1), waarin algemene aspecten van het bewegingsapparaat aan de orde zijn gekomen, terwijl onderwerpen uit het blok Zenuwstelsel (jaar 1), in het bijzonder het perifere zenuwstelsel, bekend worden verondersteld. Het blok vormt een basis voor het direct aansluitende blok Trauma (jaar 2) en het bereidt voor op het blok Bewegingsapparaat (jaar 3).