Studiegids

nl en

Psychopathologie

Vak
2010-2011

Beschrijving

Psychiatrische stoornissen komen veel voor en vormen een belangrijke oorzaak van maatschappelijk disfunctioneren (bijvoorbeeld ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid). Naast de huisarts en psychiater heeft vrijwel elk medisch specialisme te maken met patiënten met psychiatrische stoornissen. Deze stoornissen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van een lichamelijke ziekte of de behandeling ervan, ze kunnen de oorzaak zijn van medisch onbegrepen lichamelijke klachten, of ze kunnen als co-morbide stoornis interfereren met de diagnostiek of behandeling van lichamelijke ziekten. Herkennen en begrijpen van psychiatrische stoornissen is voor iedere arts van belang.
Dit blok behandelt psychiatrische symptomen en de ziekmakende processen die een rol spelen bij het ontstaan van psychiatrische stoornissen.

De stof uit dit blok vormt de basis voor het blok Psychiatrische Ziekten in het derde jaar van de Bachelor.

Leerdoelen

De student kan processen die ten grondslag kunnen liggen aan psychiatrische stoornissenanalyseren. De student kan daarbij onderscheid maken tussen de neurobiologische en psychosociale ziekmakende factoren en heeft een basale kennis over de interactie tussen deze factoren. Tevens verwerft de student kennis over psychiatrische symptomen.