Studiegids

nl en

Islam: recht en religie van minderheden

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Islamologie, of een overeenkomstig kennisniveau (zulks i.o.m. de docent).

Beschrijving

In het college wordt de positie van religieuze minderheden behandeld vanuit islamitisch perspectief. Besproken wordt de wijze waarop de islam zich in recht en praktijk uitspreekt over twee spiegelbeeldige situaties: de positie van niet-moslimse minderheden onder islamitisch gezag en de positie van moslimse minderheden onder niet-islamitisch gezag. Er wordt ingegaan op islamitische leerstukken (dhimmi, dar al-harb, fiqh al-aqaliyât), historische ontwikkelingen (Andalusie, Ottomaanse rijk, Moghuls) en op hedendaagse situaties van minderheden in moslimlanden (Egypte, Pakistan, Indonesie) en islamitische minderheden in niet-moslimlanden (Israel, India, West-Europa, Amerika).
De studenten moeten wekelijks opdrachten maken aan de hand van vragen over de literatuur, en in de laatste twee weken zullen zij in groepjes met elkaar in debat treden over actuele vraagstukken. Het college wordt afgesloten met een tentamen over de literatuur en collegestof.

Leerdoelen

  • Kennis: De student verkrijgt kennis over de conceptuele kwesties rondom het vraagstuk ‘religieuze minderheid’, waarbij het islamitisch perspectief centraal staat.

  • Inzicht: De student verkrijgt inzicht in de wijze waarop het vraagstuk ‘religieuze minderheid’ zijn uitwerking vindt in historisch en hedendaagse situaties.

  • Vaardigheden: De student leert zich kritisch en met kennis van zaken zowel schriftelijk als mondeling uitdrukken

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege en huiswerkopdrachten

Toetsing

  • Huiswerkopdrachten (1/3 eindcijfer)

  • schriftelijk tentamen (2/3 cijfer)

Blackboard

Literatuur en huiswerkopdrachten worden ter beschikking gesteld via blackboard

Literatuur

Literatuur wordt ter beschikking gesteld via blackboard

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr.mr. M.S. Berger

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.