Studiegids

nl en

Indonesisch 1a

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Er wordt geen kennis van het Indonesisch verondersteld aan het begin van de cursus. De cursus vormt een geheel met Indonesisch 1b.

Beschrijving

Dit college vormt samen met Indonesisch 1b een intensieve cursus voor beginners waarin studenten zich de basisstructuren en woordenschat van het Indonesisch eigen maken. In dit college ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis van de geschiedenis en de grammatica van het Indonesisch, en de vaardigheid om deze kennis toe te passen in het eigen (mondelinge/schriftelijke) taalgebruik.

Leerdoelen

  • Kennis van de grammatica van het Indonesisch en vaardigheid om deze kennis toe te passen in het eigen mondelinge en schriftelijke taalgebruik.

  • Kennis van de geschiedenis van het Indonesisch.

  • Vaardigheid om in de Indonesische sociale en culturele context met beperkte middelen effectief te communiceren.

  • Basiskennis van woordenschat en zinstructuren van het Indonesich om op een eenvoudig nivo te kunnen spreken, lezen, en schrijven, en eenvoudige gesproken boodschappen te kunnen begrijpen (zie Indonesisch 1b).

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • 3 tussentoetsen met vragen over vocabulair en grammatica (elk 15%)

  • 1 schriftelijk eindtentamen met korte open (invul)vragen (55%)

  • studenten moeten minimaal 80% van de colleges hebben bijgewoond om het eindtentamen te kunnen doen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal en samenvattingen

  • het inleveren van de tussentoetsen

Literatuur

Cursusmateriaal Mengenal Tata Bahasa Indonesia en Mari Berbahasa Indonesia, geschreven/samengesteld door Ellen Rafferty, Molly Burns en Shintia Argazali-Thomas, University of Wisconsin-Madison (2010) (of een voorpublicatie hiervan die met toestemming van de auteurs beschikbaar is via de docent).

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Marian Klamer

Opmerkingen

Deze cursus vormt een geheel met de cursus Indonesisch 1b. Het is de bedoeling dat beide cursussen parallel aan elkaar in hetzelfde semester gevolgd worden.