Studiegids

nl en

Indonesisch 1b

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Er wordt geen kennis van het Indonesisch verondersteld aan het begin van de cursus. De cursus vormt een geheel met Indonesisch 1a.

Beschrijving

Dit college vormt samen met Indonesisch 1a een intensieve cursus voor beginners waarin studenten zich de basisstructuren en woordenschat van het Indonesisch eigen maken. In dit college ligt de nadruk op het ontwikkelen van praktische taalvaardigheid door middel van oefeningen in conversatie, mondelinge presentatie, tekstbegrip en schrijfvaardigheid.

Leerdoelen

Het verwerven en toepassen van basiskennis van woordenschat en zinstructuren van het Indonesisch om op een eenvoudig niveau te kunnen:

  • Luisteren en spreken: de student kan korte gesprekken voeren, en mondelinge boodschappen begrijpen die betrekking hebben op eenvoudige, alledaagse onderwerpen of taken (eigen familie, leefomstandigheden, opleiding, baan, activiteiten in vrije tijd).

  • Lezen: de student kan korte, eenvoudige teksten en korte persoonlijke brieven begrijpen en is in staat om adequate informatie te halen uit alledaagse teksten zoals advertenties, folders, dienstregelingen, en korte krantenberichten.

  • Schrijven: de student kan eenvoudige notities/boodschappen opschrijven en korte e-mails/brieven schrijven (formeel en informeel), bijv. om iemand te bedanken of een verzoek te doen.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • mondelinge presentatie (25%)

  • luistertoets (25%)

  • schriftelijk tentamen

    1. schrijfopdracht (25%)
    2. tekst met begripsvragen (25%)

Studenten moeten minimaal 80% van de colleges hebben bijgewoond om het schriftelijk tentamen te kunnen doen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Cursusmateriaal Mengenal Tata Bahasa Indonesia en Mari Berbahasa Indonesia, geschreven/samengesteld door Ellen Rafferty, Molly Burns en Shintia Argazali-Thomas, University of Wisconsin-Madison (2010) (of een voorpublicatie hiervan die met toestemming van de auteurs beschikbaar is via de docent).

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Marian Klamer

Opmerkingen

Deze cursus vormt een geheel met de cursus Indonesisch 1a. Het is de bedoeling dat beide cursussen parallel aan elkaar in hetzelfde semester gevolgd worden.