Studiegids

nl en

De talen van Zuid- en Zuidoost-Azië: geschiedenis, context en structuur

Vak
2010-2011

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

De talen van Zuid- en Zuidoost-Azië is een inleiding op de historische, culturele en structurele dimensies van de talen van Zuid- en Zuidoost-Azië. Er wordt zowel kennis verschaft over de bewuste talen in hun historische, culturele en linguïstische context als inzicht in de voornaamste manieren waarop deze talen wetenschappelijk bestudeerd worden.

De cursus bestaat uit vier blokken. Na een inleiding op de talenkaart en taalfamilies van Zuid- en Zuidoost-Azië geven wij een overzicht van de huidige taalsituatie in de landen van de regio. We kijken met name naar de verhouding tussen talen en etnische identiteit, en de rol van nationale talen in de vorming van natiestaten. Vervolgens gaan wij in op het culturele functioneren van talen op lokaal niveau, om af te sluiten met verschillende taalkundige benaderingswijzen van de talen in de regio.

Leerdoelen

 • Kennis van de talenkaart en de verwantschap tussen talen in Zuid- en Zuidoost-Azië, m.n. India en Indonesië

 • Kennis van en inzicht in de maatschappelijke en politieke rol van talen in de hedendaagse staten van Zuid- en Zuidoost-Azië, in historisch perspectief

 • Kennis van en inzicht in de sociaal-culturele dimensies van talen in Zuid- en Zuidoost-Azië

 • Kennismaking met de wetenschappelijke studie van taal en introductie op disciplinaire focus Taalkunde

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

 1. Twee opgaven per blok (blok I en II samengenomen): één opgave gericht op kennis van begrippen/theorie, één gericht op de toepassing ervan. Het cijfer voor ieder blok geldt als 20% van het eindcijfer.
 2. Schriftelijk eindtentamen (40%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • overzicht van de cursus

 • beschikbaar stellen van studiemateriaal (leesstof en in enkele gevallen een overzicht van hoofdpunten van de hoorcolleges)

 • beschikbaar stellen van de opgaven

 • inleveren van de opgaven door studenten

 • mededelingen

Literatuur

Een leeslijst van in totaal 600 à 700 pp. (gemiddeld ca. 60 pp. per college). De leeslijst bestaat uit:

 • hoofdstukken uit Simpson, Andrew. 2007. Language and national identity in Asia. Oxford University Press.

 • hoofdstukken uit Appel, René, e.a. 2001. Taal en taalwetenschap. Blackwell.

 • hoofdstukken uit Holmes, Janet. 2008. An introduction to sociolinguistics. Third edition. Harlow: Pearson Longman.

 • hoofdstukken uit Whaley, Lindsay. 1997. Introduction to typology: the unity and diversity of language. Sage.

 • een aantal afzonderlijke artikelen en hoofdstukken.

De literatuur dient voorafgaand aan het desbetreffende college bestudeerd te worden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

De coördinator, Prof.dr. B. Arps