Studiegids

nl en

Endocriene stoornissen

Vak
2010-2011

Beschrijving

Een patiënt met een endocriene ziekte kan zich op een aantal wijzen presenteren. Enerzijds kunnen er klachten bestaan die kunnen passen bij een endocriene ziekte, anderzijds kan een endocriene ziekte worden ontdekt door laboratorium- of radiologisch onderzoek. In dit blok worden een aantal veel voorkomende klinische presentaties besproken in het perspectief van andere ziekten die zich met overeenkomende klachten kunnen presenteren.

De nadruk ligt in dit blok op het discrimineren tussen endocriene en niet-endocriene ziekten vanuit de klachten en symptomen van de patiënt. Dit is niet altijd gemakkelijk, daar patiënten met endocriene ziekten vaak klachten hebben, die ook door andere oorzaken verklaard kunnen worden, als bijvoorbeeld moeheid, overgewicht e.a.

De stof uit het blok Sturing en Regeling (jaar 1) is van belang voor het volgen van dit blok. De stof uit beide blokken komt weer terug in het blok Voortplanting en Seksualiteit (Master jaar 1).

Leerdoelen

  • De student kan uitgaande van klachten en symptomen aanknopingspunten voor endocriene ziekten vaststellen en met eventueel aanvullend onderzoek endocriene en niet-endocriene ziektebeelden van elkaar onderscheiden.

  • De student kan op grond van kennis van de endocriene regelsystemen de belangrijkste diagnostische methoden, die bij het vaststellen van endocriene en gerelateerde metabole ziektes van belang zijn, beredeneren.

  • De student kan de beginselen van de behandeling van endocriene en gerelateerde metabole ziekten beredeneren en toepassen.