Studiegids

nl en

Oncologie

Vak
2010-2011

Beschrijving

Het blok is georganiseerd rondom drie hoofdthema’s: de oncologische chirurgie, de oncologische radiotherapie, en de medische oncologie. Binnen elk van deze drie oncologische kerndisciplines worden verschillende vormen van kanker door middel van patiëntcasus aan de orde gesteld. Het natuurlijk beloop van een maligniteit, van een locaal proces tot locoregionale uitbreiding tot metastasen op afstand en de verschillen hiertussen bij verschillende tumortypen worden besproken evenals de consequenties die dit heeft voor de behandelstrategie. Representatieve casus zullen worden besproken deels met patiëntendemonstraties. De wetenschappelijke en deels empirische onderbouwing hiervan wordt ook gedoceerd. Alle aspecten van diagnostiek bij, behandeling van en de zorg voor de patiënt met kanker komen op deze wijze aan de orde.

In dit blok dient de stof uit het blok Nieuwvorming (jaar 2), blok Buik (jaar 3) en blok Borst (jaar 3) als basis die bekend wordt verondersteld.

Leerdoelen

  • De student kan bij een klinische verdenking op maligniteit op grond van klachten of bevindingen bij lichamelijk onderzoek een differentiaaldiagnose en een onderzoeksprogramma opstellen om tot de diagnose maligniteit te komen.

  • De student kan wanneer de diagnose maligniteit vaststaat voor enkele veel voorkomende maligniteiten een stadiering uitvoeren en op grond hiervan een behandelplan opstellen.

  • De student heeft inzicht in de multidisciplinaire aanpak en de continue zorg van een oncologische patiënt vanaf vroegdiagnostiek tot en met palliatieve zorg in de terminale fase.

  • De student kan een beargumenteerd voorstel doen voor curatieve- en palliatieve behandeling met chirurgie en/of radiotherapie en/of systemische behandeling.

  • De student kan de beginselen van chirurgische, radiotherapeutische en systemische behandeling van een patiënt met een maligniteit begrijpen en beredeneren, en de belangrijkste bijwerkingen van de verschillende behandelingsmodaliteiten benoemen.