Studiegids

nl en

Psychiatrische Ziekten

Vak
2010-2011

Beschrijving

In het blok Psychiatrische Ziekten passeren de angstige, de verwarde, en de ontstemde patiënt de revue. Ook is er aandacht voor de ‘agressieve’ patiënt en de patiënt met onverklaarde lichamelijke klachten.

Aan de hand van deze klinische presentaties worden symptomatologie, diagnostiek en behandeling van de verschillende ziektebeelden besproken. Dit blok wordt mede verzorgd door de kinder- en jeugdpsychiatrie, waarbij het accent ligt op autismespectrumstoornissen en de oppositionele gedragsstoornis.

Er is aandacht voor de wetgevingen waar de medisch specialist zowel in de somatiek als psychiatrie mee te maken krijgt (WGBO en BOPZ). In het kader van ‘academische vorming’ is er ruimte voor discussie en filosofische beschouwingen. Er wordt gewerkt met casuïstiek, beeldmateriaal, Blackboard discussies, de TRC Pharmacology Database en computerondersteunde onderwijs modules Medisch Onderwijs In het blok participeren de afdelingen Volwassenen Psychiatrie, Kinderpsychiatrie (CURIUM), Klinische Farmacologie, Ethiek & Recht en Huisartsgeneeskunde.

Leerdoelen

Na dit blok:

  • Heeft de student geleerd de in het blok behandelde klachten, symptomen of gedrag te herkennen als mogelijke uiting van een psychiatrische aandoening.

  • Is de student voor de in het blok behandelde psychiatrische ziektebeelden op de hoogte van de kenmerkende symptomen, de mogelijke etiopathogenetische factoren en de epidemiologische kenmerken. Voorts over het behandelprotocol en de daarbij horende psychofarmaca en prognose.

  • Heeft de student geleerd bij een patiëntencasus een differentiaal- en werkdiagnose stellen (syndroom- en structuurdiagnose) en een eerste behandelplan op te stellen.

  • Weet de student binnen welke wettelijke kaders de behandeling kan plaatsvinden.

Voor nadere details over dit blok: zie Blackboard.