Studiegids

nl en

Lijn Klinisch Onderwijs jaar 1 (Master)

Vak
2010-2011

Leerdoelen

De leerdoelen van de VPC’s zijn om de studenten te laten kennismaken met de praktijk van het dokter-zijn en om hen in staat te stellen om de basisvaardigheden aan te leren op het gebied van medische communicatie en op het gebied van het uitvoeren van lichamelijk onderzoek.Zij hebben deze vaardigheden al opgedaan en geoefend in de LKO-werkgroepen van jaar 2 en 3 Bachelor. Zij moeten leren omgaan met hun kennis, vaardigheden, emoties en ook met hun beperkingen in deze fase van de studie. Communicatievaardigheden en attitudevorming, kortom het laten zien van een professionele houding tegenover patiënten, supervisoren en anderen, die in het zorgproces een rol spelen is een essentieel onderdeel van de VPC’s

Beschrijving

Organisatie

De Lijn Klinisch Onderwijs (LKO) in jaar 1 Master bestaat uit 8 Vroege Praktijk Contacten ( VPC’s) en een aantal LKO-werkgroepen, die in de reguliere onderwijsblokken worden georganiseerd.

De VPC’s worden uitgevoerd in kleine groepjes van 4 studenten onder leiding van een tutor. De VPC’s worden ingeroosterd op de lijndag van het 4e studiejaar nml de donderdag. Voor de VPC’s geldt een aanwezigheidsplicht en het volgen ervan wordt gewaardeerd met 3 ECTS-punten.
Er is een uitgebreidere beschrijving voorhanden ,die elke student en docent voorafgaande aan de start van het VPC-traject ontvangt.

Voor het eerst zal in jaar 1 Master aan de docenten worden gevraagd om 1-2 van de VPC’s te laten plaatsvinden als spreekuurobservatie op hun eigen spreekuur.

Een extra element dat in het VPC-traject kan worden ingebracht is om de studenten een VPC- portfolio te laten maken met een inhoudelijke verslaglegging van de gevolgde VPC-sessies, die naast de directe beoordeling door de supervisor tijdens de VPC’s de basis kunnen vormen voor de eindbeoordeling van dit traject.