Studiegids

nl en

Lijn Klinisch Onderwijs jaar 3

Vak
2010-2011

Beschrijving

Organisatie

Het lijnonderwijs in jaar 3 bestaat uit 60 patiëntdemonstratie colleges en 10 inleidende hoorcolleges, 10 werkgroepen, 20 zelfstudie middagen en 3 vroege praktijk contacten (VPC’s). Het lijnonderwijs wordt in het 3e jaar op woensdag gegeven. De patiëntdemonstratie colleges worden door de afdeling Algemene Interne Geneeskunde verzorgd. De werkgroepen worden verzorgd door docenten van alle divisies.

Samenvatting inhoud

De patiëntdemonstratie colleges hebben als doel de vaardigheden in klinisch redeneren en de vaardigheden in anamnese en gesprekstechnieken te demonstreren.
Tijdens de werkgroepen zullen de studenten op en met elkaar gaan oefenen om zich te bekwamen in de genoemde leerdoelen. Voor alle werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht.
Tijdens de VPC’s zullen de studenten in kleine groepjes de aangeleerde vaardigheden verder oefenen op ‘echte’ patiënten.

Leerdoelen

Het 3e jaar LKO heeft als doel de basisvaardigheden aan te leren op het gebied van medische communicatie en op het gebied van lichamelijk onderzoek. Daarnaast zullen de studenten de reeds aangeleerde vaardigheden in klinisch redeneren verdiepen en zullen zij een eerste aanzet krijgen tot het ontwikkelen van professioneel gedrag en professionele houding.