Studiegids

nl en

Coschap Heelkunde

Vak
2010-2011

Beschrijving

Tijdens het coschap Heelkunde participeert de co-assistent gedurende acht weken in de activiteiten van de afdeling Heelkunde. Hij of zij neemt daarbij actief deel aan de poliklinische en klinische patiëntenzorg, woont besprekingen en operaties bij en doet dienst op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH).

Het coschap Heelkunde wordt in het algemeen ervaren als een intensieve periode. Dit is mede een gevolg van het tijdstip waarop de dagtaak begint en het grote aantal verschillende patiënten waarmee men wordt geconfronteerd op een normale werkdag.

Beslissingen over patiënten moeten soms in een kort tijdsbestek worden genomen, omdat de toestand van de patiënt in korte tijd kan veranderen. Soms zijn deze beslissingen ingrijpend, zowel voor de patiënt, de familie van de patiënt als de artsen die hierbij betrokken zijn.

Tijdens het coschap kan de co-assistent veel van zijn of haar reeds aanwezige theoretische kennis toepassen. Hij of zij zal leren dat deze kennis soms in een nieuw kader wordt geplaatst of moet worden aangevuld. Tijdens het coschap kunnen vaardigheden worden toegepast en geoefend, bovendien worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Tevens bouwt de co-assistent verder aan de ontwikkeling van zijn of haar professioneel gedrag.

Leerdoelen

Voor het coschap Heelkunde zijn doelstellingen geformuleerd. Indien de co-assistent na afloop van het coschap deze doelstellingen heeft behaald is er sprake van een adequaat coschap. Het opstellen van doelstellingen heeft een aantal voordelen.
Aan de hand hiervan kan:

  • De co-assistent beoordelen of het co-assistentschap hem of haar in staat stelt deze gestelde doelen te behalen.

  • De co-assistent beoordelen hoever hij of zij is bij het behalen van de gestelde doelen voor dit co-assistentschap.

  • De co-assistent worden beoordeeld.