Studiegids

nl en

Frans: Littérature Francophonie & Actualités

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voor hoofdvakkers: Inleiding Letterkunde 1 & 2; voor anderen: college kunnen volgen in het Frans, en vlot Frans kunnen lezen.

Beschrijving

Deze cursus gaat over de hedendaagse Franse literatuur, sinds 1980. In dat tijdsbestek wordt de literatuur uit Franstalige gebieden – Maghreb, Zwart Africa, Québec, Antillen… – minstens even belangrijk als de literatuur uit de ‘métropole’. Daarom is gekozen voor een (tweejaarlijks wisselend) programma van Franse èn Franstalige werken. Komend jaar zullen wat betreft de Franstalige literatuur Algerije, Ivoorkust en de Antillen centraal staan. Verder besteden we aandacht aan enkele tendensen binnen de contemporaine literatuur: ten eerste Jean Echenoz , die op speelse wijze met de romantraditie stoeit om de wereld van vandaag te beschrijven, voorts Pierre Michon die tussen biografie en fictie al schrijvend de geheimen van wie hem dierbaar zijn tracht te ontdekken; en tenslotte, nieuwe vormen van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de deportaties, door auteurs die na de oorlog geboren zijn (Modiano, Aaron).

Leerdoelen

  • overzicht hebben van de periode 1980 tot nu, in Frankrijk en in de Franstalige literatuur (Antillen, Afrika onder de Sahara en Algerije)

  • in staat zijn tot het schriftelijk analyseren en becommentariëren van de behandelde werken.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm:

Een combinatie hoorcollege en werkcollege.

Toetsing

Aan het einde van elk blok zal een schriftelijk tentamen worden afgenomen met open vragen. Het gemiddelde van de twee cijfers vormt het eindcijfer.

Blackboard

ja, o.a. voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • Assia Djebar, L’amour la fantasia , Le livre de poche, 1985

  • Tahar Djaout, Les chercheurs d’os , Points Seuil, 1984

  • Patrick Modiano, Dora Bruder, Gallimard, Folio, 1997

  • Soazig Aaron, Le non de Klara , Maurice Nadeau, 2002

  • Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Seuil (Points), 2000

  • Pierre Michon, Vies minuscules, Folio, 1996

  • Maryse Condé, Le coeur à rire et à pleurer, Pocket, 2001

  • Jean Echenoz, Je m’en vais, Minuit (Double), 2001

Handboek : Viart et Vercier, La littérature française au présent, Bordas, 2005

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Informatie bij dr. J Houppermans of mw. dr. A. Schulte Nordholt

Opmerkingen

Geen.