Studiegids

nl en

Geschiedenis Seminar: Globalisation in the Indian Ocean

Vak
2010-2011

Beschrijving

Dit werkcollege bestudeert (in vergelijkend perspectief) het ontstaan, de ontwikkeling en de (culturele, politieke, en economische) betekenis van de koloniale tuin (horti), in de context van zowel de vroegmoderne Europese tuin- als expansiegeschiedenis. Daarbij zal men ook kennis nemen van “inheemse” tuintradities (denk aan Japanse en Perzische tuinen).

Leerdoelen

Bestuderen van primaire en secundaire bronnen (met nadruk op VOC en WIC archiefmateriaal) en daarmee grondige kennis van de wordingsgeschiedenis van één specifieke koloniale tuin in de context van de westerse en niet-westerse expansie- en tuingeschiedenis.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • instaptoets (10%)

  • referaat (20%)

  • werkstuk (70%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor Powerpoint presentaties en praktische informatie over de cursus.

Literatuur

Literatuur voor schriftelijke instaptoets (in week 2):

  • John Prest, The Garden of Eden:The Botanic Garden and the Re-creation of Paradise (New Haven and London: Yale University Press, 1981), 110 pp.

Verdere literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Niet beschikbaar als A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent: Jos Gommans

Opmerkingen

Totale studielast voor de cursus: 280 uur

  • Colleges: 24 uur

  • Verplichte literatuur: 56 uur

  • Voorbereiden referaat: 20 uur

  • Bestuderen van relevante bronnen: 90 uur

  • Werkstuk (7200 woorden): 90 uur