Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Hindi 6B: Conversatie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beheersing van de stof van Hindi 5.

Beschrijving

Oefenen van diverse aspecten van taalvaardigheid: spreken, luisteren, schrijven over een bepaald, per semester te kiezen thema.

Leerdoelen

Het kunnen voeren van ‘conversatie’ in bovengenoemde zin over het cursusthema en andere literaire en maatschappelijke thema’s, op hoger niveau dan in Hindi 5b.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Getoetst wordt d.m.v. een mondeling tentamen dat ook een korte schrijfopdracht omvat.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Geen speciale literatuur.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de studiecoordinator: Frans van Baardewijk

Opmerkingen

Deze cursus is een onlosmakelijk onderdeel van Hindi 6, dat bestaat uit Hindi 6a en 6b.