Studiegids

nl en

Imperia in Azië

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse

Beschrijving

Vanuit een vergelijkend, mondiaal perspectief behandelt dit hoorcollege een aantal belangrijke imperia in Azië (1500-2000). Het college zal zich concentreren op de vraag op welke wijze deze imperia zich konden uitbreiden. Naast aandacht voor het politiek-militaire instrumentarium van expansie zullen ook sociaal-economische en culturele vormen van “koloniale” dominantie worden behandeld.

Imperia die de revue passeren zijn het Osmaanse Rijk, het Mughal Rijk (India) en het Manchu Rijk (China), naast de Britse en Nederlandse koloniale rijken, de Japanse poging om een eigen imperium te stichten en de opkomst van het Amerikaanse imperium. Getracht zal worden het (vroeg-) moderne westerse imperialisme en kolonialisme in Azië ook vanuit een vergelijkend Aziatisch perspectief, van “binnenuit”, te bestuderen.

Leerdoelen

In dit hoorcollege krijgen studenten een overzicht van de Aziatische geschiedenis vanaf c. 1500. Door de nadruk op het thema imperia ontstaat voor studenten geschiedenis de mogelijkheid om het proces van Europese expansie in Aziatische context te begrijpen. Voor bijvakkers uit de talen en culturen studies van Azië biedt het college de gelegenheid om de eigen regio te bezien vanuit een vergelijkend en mondiaal perspectief. Studenten worden uitgenodigd om te zoeken naar de grotere verbanden van, op het eerste oog los van elkaar staande, regionale (bv Europese, Indiase, Chinese) processen.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • mededelingen en eventuele proeftentamens

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal (literatuur, schema’s, hand-outs)

Literatuur

  • John Darwin, After Tamerlane: The Global History of Empire since 1405 (London: Penguin, 2007).

  • Extra literatuur voor 10 ECTS is via Blackboard te downloaden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent: Jos Gommans