Studiegids

nl en

Keuzevak 2 jaar 2

Vak
2010-2011

Beschrijving

In jaar 2 en 3 staan 16 ECTS-punten keuzeonderwijs ingeroosterd. De studenten kunnen hierbij kiezen uit een aanbod van keuzeblokken van ieder 4 ECTS-punten. De keuzeblokken zijn verdeeld over drie thema’s:

  1. Zorg & Cultuur: Onderwerpen die betrekking hebben op zorg aan specifieke doelgroepen of ingaan op sociaal-culturele en levensbeschouwelijke aspecten van medische zorg.
  2. Beleid & Management: Onderwerpen over beleid en management in de gezondheidszorg.
  3. Research: Onderwerpen over recente ontwikkelingen op medisch-wetenschappelijk gebied.

Een keuzeblok duurt drie weken en wordt gevolgd door maximaal 20 studenten. De eerste week van het keuzeblok biedt een algemene oriëntatie op het onderwerp. In week 2 en 3 volgt een verdieping in een zelfgekozen deelaspect. De verdieping krijgt vorm in een literatuurstudie en wordt afgerond met een presentatie en een verslag. In het keuzeblok is steeds aandacht voor de relevantie van het onderwerp voor het denken en handelen van de arts in de praktijk.
Alle blokken bevatten onderdelen die het onderwerp illustreren, zoals een bezoek aan een afdeling of een instelling, het bijwonen van overleg of gesprekken met een patiënt. Een aantal keuzeblokken wordt in het Engels aangeboden.

Leerdoelen

  • vormgeven van interesses en competenties

  • zich oriënteren op de latere beroepskeuze

  • de arbeidsmarkt betreden met een bepaald profiel