Studiegids

nl en

Modern Chinees II: lezen en schrijven

Vak
2010-2011

Toegangseisen

BA1-college Modern Chinees I

Beschrijving

Dit college is gericht op het vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid, maar ook op het verbeteren van de uitspraak en de luistervaardigheid. Voertaal is Engels, Nederlands en Mandarijn.

Studielast: (5 ECTS per semester) 10 ECTS* 28u = 280 uur

Leerdoelen

  • Uitbreiden van de actieve en passieve woordenschat;

  • Beheersing van complexere grammaticale zinsconstructies;

  • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester eenvoudige, eigentijdse teksten te kunnen lezen en schrijven.

Rooster

Eerste en tweede semester, vier contacturen per week. Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Per semester:

  • Vertaalopdrachten 40%

  • Schriftelijk slottentamen 60%

Het gemiddelde van het cijfer voor het eerste semester en het cijfer voor het tweede semester moet voldoende zijn; tegelijkertijd dient ook het schriftelijk slottentamen van het tweede semester voldoende te zijn.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

Eerste semester

  • Syllabus: C. Lin and M. van Crevel, Language through Culture: An Intermediate Reader of Mandarin. Leiden: Sinologisch Instituut (2007). Te koop bij Studiepunt Geesteswetenschappen.

Tweede semester
Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de coördinator: Mw. Lin Chin-hui.