Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Chinese Literatuur: Proza & Film

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Diepgaande bestudering van Chinees literair proza door de eeuwen heen, ook met aandacht voor verband tussen proza en film. Nadere reflectie op definities, kernbegrippen en benaderingen, aan de hand van diverse voorbeelden uit China’s rijke literaire traditie, met aandacht voor Chinese cultuur-historische context én algemeen-disciplinaire kwesties uit de letterkunde. Traditie en moderniteit komen beide ruimschoots aan bod.

Leerdoelen

 • Grondige kennis van Chinees literair proza

 • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van (Chinese) literatuur

 • (Verdere) ontwikkeling van academische spreekvaardigheid (debat, referaat) en schrijfvaardigheid

Studielast

5 EC x 28 u = ca 140 uur in totaal

 • 14 × 2 contacturen = 28 uur

 • ca 4 uur voorbereiding voor iedere bijeenkomst van 2 uur = ca 56 uur

 • ca 16 uur voorbereiding referaat = ca 16 uur

 • ca 40 uur voor schrijven werkstuk = ca 40 uur

Rooster

Zie het collegerooster op de website van TCC voor dag, tijd en locatie

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Korte schrijfopdrachten, voor 25% van het eindcijfer

 • Referaat, voor 25%

 • Werkstuk, voor 50% van het eindcijfer
  Het werkstuk moet voldoende zijn om het vak te halen

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.

Literatuur

 • Leesopdrachten via bibliotheek

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Anne Sytske Keijser

Opmerkingen

Geen