Studiegids

nl en

Chinese wereldbeelden: gedachtegoed [onder voorbehoud]

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In het eerstejaars college “Filosofie en religie van China” hebben we de meest invloedrijke denkers uit de geschiedenis van de Chinese filosofie beschouwd in hun historische context. Dit tweedejaars college bouwt hierop voort, door eerder behandelde stof te verdiepen en nieuwe stof aan te dragen. De lessen zijn wederom chronologisch van opzet. Voor deze aanpak, in plaats van bijvoorbeeld een thematische opbouw, is gekozen omdat latere denkbeelden vaak stoelen op eerdere en, meer algemeen, omdat specialisering in het Chinese denken gedijt bij een stevig historisch bewustzijn. Primaire teksten, de filosofische geschriften (in vertaling), zijn het uitgangspunt. Secundaire teksten, artikelen door hedendaagse wetenschappers, zijn evenzeer van belang. Ze tonen verschillende benaderingen van die primaire teksten.

Studielast
totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • 28 contacturen (14 weken x 2 contacturen)

 • 56 uur voorbereiding bijeenkomsten (14 weken x 4 uur voorbereiding)

 • 16 uur voorbereiding referaat

 • 40 uur voor schrijven werkstuk

Leerdoelen

 • kritische omgang met de Chinese filosofische tradities, hun “heilige boeken” en hun invloed op de Chinese cultuur

 • inzicht in de hedendaagse relevantie van Chinese filosofische tradities, en de verschillen met Westerse filosofische tradities

 • inzicht in de wetenschappelijke benadering van Chinese filosofische tradities

 • verdere ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite TCC.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Bijdrage aan de colleges (voorbereiding, betrokkenheid, deelname) 20%

 • Korte schrijfopdrachten 20%

 • Referaat (mondelinge presentatie, gespreksleiding) 20%

 • Schriftelijk werkstuk 40%

Beoordeling volgt alleen als de student alle onderdelen heeft uitgevoerd; deelcijfers kunnen het ontbreken van enig onderdeel niet compenseren; voor “Bijdrage” en “Schriftelijk werkstuk” geldt dat voldoende resultaat (6/10 of hoger) vereist is om het vak te halen; het eindcijfer is vervolgens het gewogen gemiddelde van de vier deelcijfers.

Blackboard

Ja. Zie: Blackboard

Literatuur

Wordt bekend gemaakt tijdens college.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Docent wordt nader bekend gemaakt.