Studiegids

nl en

Chinese film: goden, geesten en monsters

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de Chinese literaire traditie is er altijd veel aandacht geweest voor de relatie tussen de mens en het bovennatuurlijke: goden, geesten, monsters. Ook in film is het bovennatuurlijke een geliefd thema. Dit college verkent die thematiek aan de hand van een aantal klassiekers, zoals A Chinese Ghost Story (1987) en The Eye (2002). Hoe manifesteert het bovennatuurlijke zich? Is er wel plaats voor het bovennatuurlijke in hedendaagse films? Hoe verhouden deze films zich tot de Chinese literaire en religieuze traditie? En tot westerse tradities?

Leerdoelen

 • Grondige bestudering van de moderne Chinese film

 • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van (Chinese) film

 • Verdere ontwikkeling van academische spreekvaardigheid (debat, referaat) en schrijfvaardigheid

Studielast

5 EC x 28 u = ca 140 uur in totaal

 • 13 × 2 contacturen = 26 uur

 • ca 4 uur voorbereiding voor iedere bijeenkomst van 2 uur = ca 56 uur

 • ca 16 uur voorbereiding referaat = ca 16 uur

 • ca 40 uur voor schrijven werkstuk = ca 40 uur

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite TCC.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Korte schrijfopdrachten, voor 25% van het eindcijfer

 • Referaat, voor 25%

 • Werkstuk, voor 50% van het eindcijfer

 • Het werkstuk moet voldoende zijn om het vak te halen

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz. Zie Blackboard.

Literatuur

 • Leesopdrachten via bibliotheek

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Anne Sytske Keijser

Opmerkingen

Geen