Studiegids

nl en

De geschiedenis van Spanje

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In deze collegereeks wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van Spanje vanaf de Middeleeuwen. De aandacht gaat echter vooral uit naar de periode vanaf 1492. De opbouw van Spanje als wereldmacht onder de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella en de Habsburgers Karel V en Filips II zal allereerst uitgebreid aan de orde komen. In de zeventiende eeuw slaagde men er niet in de dominante positie van Spanje in de internationale politiek te behouden. Nagegaan zal worden welke interne en externe factoren daartoe hebben bijgedragen. Ook de moeizame modernisering van de Spaanse samenleving in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw zal worden belicht. Achtergronden, verloop en gevolgen van de Spaanse Burgeroorlog, als ook de dictatuur van Franco zullen de belangrijkste onderwerpen van de colleges over de twintigste eeuw zijn. De overgang van de Franquistische dictatuur naar het hedendaagse democratische Spanje vormt het sluitstuk van de collegereeks.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een overzicht van en inzicht in de Spaanse geschiedenis, op basis van een algemeen beeld van de belangrijkste politieke, sociaal-economische en culturele ontwikkelingen.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen. Het college valt uit te breiden tot 10 ECTS door het afleggen van een mondeling examen van 5 ECTS bij één van de betrokken docenten.

Blackboard

Ja. Voor algemene informatie, oude tentamens, literatuur en presentaties.

Literatuur

Voor alle deelnemers:

  • Raymond Carr ed., Spain. A history (Oxford University Press 2000, isbn 0-19-820619-4).

Verder een keuze tussen:

  • M.A. Ebben, Zilver, brood en kogels voor de koning. Kredietverlening door Portugese bankiers aan de Spaanse kroon 1621-1665 (Leiden, Leidse Historische Studiën, nr. 5 1996, isbn 90-75301-06-5)

  • Mary Vincent, Spain 1833-2002 (Oxford 2007, isbn 978-0-19-873159-7). * Eventuele verdere literatuur volgt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden

Contact

Dr. R.P. Fagel