Studiegids

nl en

Panorama van de Middeleeuwen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

De studie van de Middeleeuwen heeft zich in de afgelopen decennia steeds meer ontwikkeld tot een vorm van cultuurgeschiedenis, waarin traditionele benaderingen als de institutionele, politieke, juridische, literatuurhistorische, theologische of kunsthistorische sterk met elkaar in verband zijn komen te staan. Daarnaast leiden veranderingen in de huidige samenleving tot nieuwe reflectie op de middeleeuwse (voor)geschiedenis van zulke gevarieerde onderwerpen als macht, gedragspatronen, religie, maatschappelijke verhoudingen en identiteit, kennisoverdracht of de relatie tussen Europa en het Midden-Oosten. In deze hoorcollegereeks belichten diverse docenten vanuit hun eigen discipline – onder gebruikmaking van aanstekelijk beeldmateriaal – aspecten van de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen.

Leerdoelen

Studenten krijgen een panoramisch overzicht van de geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde van de Middeleeuwen, een periode waarin kennis in woord en beeld steeds bredere lagen van de bevolking bereikt. Zij leren op interdisciplinaire wijze te kijken naar middeleeuwse bronnen en verschijnselen.

Rooster

Maandag 18.45-20.30. Lokaal wordt nader bekend gemaakt. Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen met een combinatie van korte open vragen en een aantal essayvragen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het vastleggen van afspraken, het doen van aankondigingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal (o.a. de powerpoint-presentaties van alle colleges).

Literatuur

Aan te schaffen:

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Studenten die zich hebben aangemeld voor het keuzepakket Mediëvistiek hoeven zich niet afzonderlijk voor dit college op te geven.Studenten die dit college als afzonderlijk keuzevak willen volgen, dienen zich aan te melden via uSis.

Contact

Dr. G. Warnar (coördinator), opleiding Nederlandse Taal en Cultuur (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103a), tel. 071-5272158,