Studiegids

nl en

Humane biologie

Vak
2010-2011

Beschrijving

Het blok richt zich op de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam op een aantal organisatieniveaus: anatomie, celbiologie, circulatiefysiologie, ventilatie en embryologie.

Het zal tevens een inleiding geven in verschillende technieken die gebruikt worden om de ruimtelijke opbouw van het lichaam te bestuderen. Er wordt een algemene basis gelegd ten behoeve van het eerste studiejaar. Het (menselijk) lichaam wordt gevormd en onderhouden door een samenspel van moleculen, cellen, weefsels en organen. Een belangrijk accent in het eerste jaar wordt gelegd op het niveau van moleculen en cellen. In dit blok wordt ook aandacht gegeven aan het niveau van weefsels, organen en organisme, zodat de student een goed begrip krijgt van het ontstaan, de bouw en het functioneren van het gehele lichaam.

Leerdoelen

  • Het hebben van inzicht in de ruimtelijke bouw van het volwassen lichaam.

  • Het kunnen toepassen van ontwikkelingsbiologische principes die leiden tot het ontstaan van een (volwassen) organisme.

  • Principes van visualisatietechnieken kunnen toepassen ter verwerving van een driedimensionaal inzicht in de bouw van weefsels, organen en het gehele organisme.

  • De architectuur van het ademhalings- en cardiovasculaire systeem kunnen relateren aan het biomechanisch functioneren van longen, hart en bloedvaten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, practica (microscopie, embryologie, fysiologie), demonstratie snijzaal Anatomie.

Toetsing

Tentaminering zal plaatsvinden in de vorm van multiple choice vragen (100%). Van practicumonderdelen wordt een schriftelijke verslaglegging verwacht.
Aanwezigheid, maar vooral ook actieve participatie, wordt verwacht bij de verplichte practica en werkgroepen.

Literatuur

  • K.L. Moore et al. Clinically Oriented Anatomy.

  • M.H. Ross et al. Histology: a Text and Atlas.

  • G.C. Schoenwolf et al. Larsen’s Human Embryology.

  • W.Boron and E.Boulpaep. Medical Physiology.