Studiegids

nl en

De ontdekking van de wereld: van de ene renaissance naar de andere

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Bij ‘Ontdekking van de wereld’ en ‘Renaissance’ denken we vaak aan de ontdekkingsreizen en nieuwe technieken vanaf de late Middeleeuwen. In dit college willen we laten zien dat er tussen 1000 en 1800 verschillende ontdekkingsgolven waren op geografisch, economisch, sociaal en cultureel gebied. Tijdens die golven van ‘renaissance’ en ontdekking werd de wereld van Europeanen veel breder en meer divers. Kennismaking met andere culturen bracht technologische vernieuwing en inzichten die ook grote invloed hadden op religie, consumptie, recht, kunst en literatuur. Europeanen ontdekten niet alleen ‘de ander’ buiten Europa, maar ook het ‘individu’ en zijn particuliere wensen. Die ontwikkeling was niet lineair of eenduidig; sommige inzichten werden vergeten en later herontdekt. In dit college onderzoeken we de verschillende ontdekkingsgolven en hun impact op het leven van Europeanen 1000 en 1800.

Leerdoelen

Kennis van de ontdekking van nieuwe werelden zowel buiten als binnen Europa en de gevolgen daarvan voor het wereldbeeld van Europeanen. Het systematisch leren zoeken naar en bestuderen van secundaire literatuur. Het gecombineerd leren gebruiken van de resultaten van historisch, letterkundig en archeologisch onderzoek ten behoeve van een werkstuk waarin aan de hand van een betoog een probleemstelling wordt geformuleerd, uitgewerkt en beantwoord.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Werkstuk (50%), referaat (25%) en bijdrage discussie tijdens college (25%)

Blackboard

Ja, voor het beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • Hoofdstuk 6: “ The Domestication of the Renaissance” van Peter Burke, The European Renaissance. Centres and Peripheries (Oxford 1998).

  • J. Goody, Renaissances. The one or the many (Cambridge 2010)

Deze literatuur zal te zijner tijd beschikbaar zijn op de studiezaal geschiedenis van de UB.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. L.H.J. Sicking en dr. M.P.C. van der Heijden