Studiegids

nl en

Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek

Vak
2010-2011

Beschrijving

In de biomedische wetenschap wordt vaak gebruik gemaakt van “empirisch onderzoek”. Hiermee wordt bedoeld onderzoek waarin een wetenschappelijke vraagstelling wordt beantwoord door middel van (meestal) nieuwe verzamelde gegevens. In dit blok als vervolg op het lijnonderwijs Biomedisch onderzoek in de geneeskunde (BP090) komen de methoden aan de orde waarmee empirische gegevens kunnen worden opgeslagen, teruggevonden en geanalyseerd. Er zijn drie thema’s: biomedisch onderzoek, de rol van toeval in het biomedisch onderzoek en analyse van biomedisch onderzoek.

Leerdoelen

  • Het kunnen definiëren, herkennen en toepassen van de belangrijkste onderzoeksvormen;

  • Het kunnen definiëren en uitrekenen van de meest gebruikte grootheden voor ziektefrequentie en ziekte-associatie;

  • Het statistisch kunnen analyseren van empirische gegevens met het pakket SPSS en deze analyses cijfermatig en grafisch kunnen illustreren;

  • Het kunnen vertalen van de conclusies van deze analyses in klinische kansuitspraken over patiënten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, computerpractica, gecombineerde werkgroep/computerpracticum.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

  • A. Petrie, C. Sabin. Medical Statistics at a Glance.

  • J.P. Vandenbroucke, A. Hofman. Grondslagen der Epidemiologie