Studiegids

nl en

Amerikaanse toestanden in Nederland?

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Veel zwarte woonwijken in Amerikaanse steden worden geconfronteerd met ernstige problemen. Een combinatie van werkloosheid, verpaupering, criminaliteit, laag opleidingsniveau en drugsgebruik, maakt deze wijken tot ‘no go areas’ of getto’s, die zich steeds meer buiten de Amerikaanse samenleving lijken te bevinden. In Europa zijn de problemen (nog) minder groot. In dit college zullen we aan de hand van een analyse van de Amerikaanse problemen proberen de vraag te beantwoorden in hoeverre de Amerikaanse de Amerikaanse getto problematiek ook in Europa een rol zal kunnen gaan spelen.

Leerdoelen

  • Inzicht in de relevante literatuur

  • Vaardigheden voor zelfstandig ondersoek

  • Het geven van een mondelinge presentatie

  • Het schrijven van een relevant werkstuk

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • Referaat en mondelinge presentatie 20%

  • Afsluitend werkstuk 80%

Blackboard

Nee

Literatuur

Wordt tijdens het college opgegeven

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. G.C. Quispel