Studiegids

nl en

Transport en mobiliteit in de 19e en 20e eeuw

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Transport en de moderne samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo hebben transportsystemen grote invloed gehad op het ontstaan van handel en toerisme (denk aan spoorwegen, kanalen en stoomschepen maar ook aan het particulier autobezit). Ook grote publieksevenementen als de Tour de France of Formule 1-races zijn voortgekomen uit de transportsector. Daarnaast is de transportsector een grote werkgever en bakermat van technologische innovaties, zoals de ‘conveyor belts’ in de fabrieken van Ford, die een symbool werden voor de moderne fabriek.

Dit college behandelt de opkomst en ondergang van de verschillende vormen van transport en mobiliteit gedurende de 19e en 20e eeuw. We bediscussiëren een kleurrijke reeks onderwerpen, van de trein tot de fiets, van het paard tot de ruimtevaart, van het Suez-kanaal tot de Trans-Europese Netwerken binnen de EU. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan grensoverschrijdende infrastructuur en de transnationale dimensie van transport en mobiliteit.

Leerdoelen

  • Het verkrijgen van inzicht in het belang van transport en mobiliteit in de 19e en 20e eeuw

  • Overzicht van de ontwikkeling en keerpunten in transport en mobiliteit in de 19e en 20e eeuw

  • Het zelfstandig schrijven van een historisch werkstuk op basis van relevant bronnen die onderworpen worden aan een kritische analyse

  • Het mondeling presenteren van onderzoeksresultaten en het bediscussiëren daarvan

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Referaat (25%); werkstuk (75%)

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Contact

Dr. F. Schipper