Studiegids

nl en

Buitenlands geweld door Nederlandse ogen. De verbeelding van het kwaad in een vreedzame natie, 1870-1940

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college wordt de reputatie van Nederland als een vreedzame natie ter discussie gesteld. Terwijl de Europese geschiedenis in de periode 1870-1940 gekenmerkt wordt door fanatiek nationalisme en oorlog, revoluties en politieke aanslagen lijkt de Nederlandse nationale identiteit vooral bepaald door vreedzame consensus in de binnenlandse politiek, door pacifisme en neutraliteit op internationaal terrein.
Toch is ook in de Nederlandse politieke cultuur van deze jaren een fascinatie met koloniaal-, militair- en politiek geweld onmiskenbaar. Politici en journalisten, schoolmeesters en bioscoopexploitanten deden wisten ook in Nederland gebruik te maken van de prikkelende aantrekkingskracht die gewelddadige voorstellingen op een breed publiek hebben.
Middels een cultuurhistorische benadering wordt onderzocht hoe de verbeelding van buitenlands geweld heeft bijgedragen aan de constructie van het Nederlandse zelfbeeld van een vreedzame natie.
Studenten schrijven een werkstuk in de vorm van een casestudy waarin de Nederlandse reacties op een bepaalde gewelddadig gebeurtenis in het buitenland (oorlog, politiek geweld, revoluties) worden onderzocht.

Leerdoelen

Reflectie op internationale literatuur over de representatie van politiek en militair geweld en over politieke cultuur en nationale identiteit. Kennismaking met zelfstandig cultuurhistorische onderzoek: literatuurstudie, bronnenonderzoek, mondelinge en schriftelijke presentatie.

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • werkstuk

  • referaat, mondelinge presentatie incl. power-point

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt, deels Duitstalig.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. D. Bos