Studiegids

nl en

Idealen en illusies. De geschiedenis van het streven naar een beter leven, 1850-1980

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

‘Iedere tijd smacht naar een schoonere wereld. Hoe dieper de wanhoop en verslagenheid over het verwarde heden, des te inniger dat smachten.’ Dat schreef de Nederlandse historicus Johan Huizinga in 1919. Naast onschuldig smachten is er wel meer gedaan in het streven naar een beter leven. Tussen 1850 en 1980 ondernamen verschillende Nederlandse groeperingen zeer uiteenlopende acties in hun streven naar een beter leven. In dit werkcollege schrijven de studenten een werkstuk over zo’n groepering. Daarbij kan het gaan om feministen uit de eerste golf die zich ten doel stelden het onderwijs en de werkvloer toegankelijk te maken voor vrouwen of socialisten die wanhopig werden van de arbeidsomstandigheden in de steden en een menswaardiger bestaan probeerden af te dwingen. Uiteraard kan het gaan over de Provo’s van de jaren zeventig, maar ook het actieverleden van hedendaagse politici kan worden onderzocht. Ook de idealen van individuele schrijvers, zoals Petronella Moens of Frederik van Eeden, mogen worden gekozen als onderzoeksthema. Elke politieke groepering komt in aanmerking voor nadere bestudering zolang zij haar acties in Nederland voerde tussen 1850 en 1980. De studenten beschrijven zowel het karakter van de groepering als de doelstellingen ervan. Bovendien plaatsen de studenten de groepering in de historische context en beschrijven zij de ‘stijl’ van de strijd. Werd er op gewelddadige of geweldloze wijze actie gevoerd voor een betere toekomst? Ging het om een aanpassing of omverwerping van de status quo? Welke ‘machthebbers’ werden uitgedaagd?

Leerdoelen

  • Evalueren van literatuur

  • Kennismaken met en eigen maken van theorievorming

  • Uitwerken van een eigen onderzoeksopzet

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • Participatie (10%)

  • Werkstuk (60%)

  • Referaat (30%)

Blackboard

Het Blackboard wordt gebruikt als discussieforum. Via het forum kunnen studenten elkaar onderzoeksproblemen voorleggen en tussentijds advies vragen aan de docent voor een succesvol verloop van de werkzaamheden binnen dit werkcollege.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. A.C.M. Tijsseling