Studiegids

nl en

De uitvinding van de boekdrukkunst: momentum of mythe?

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In een klassieke studie over de impact van de vroegmoderne communicatierevolutie, die wij kennen als ‘de boekdrukkunst’, heeft Elizabeth Eisenstein laten zien dat de uitvinding van de boekdrukkunst van cruciale historische betekenis is geweest voor de renaissance, de reformatie, en de wetenschappelijke revolutie. Volgens Eisenstein resulteerde de introductie van de boekdrukkunst in het aanbreken van de moderne tijd. Sindsdien hebben veel historici zich over de door Eisenstein opgeworpen problematiek gebogen. Is er inderdaad sprake van causale verbanden tussen boekdrukkunst en humanisme, protestantisme, wetenschappelijke revolutie? En wat kwam er eigenlijk eerst: technologische vooruitgang, of culturele verandering? En was de boekdrukkunst wel zo’n revolutionaire vernieuwing, of wordt de middeleeuwse communicatietechnologie niet serieus genomen? In het college gaan de studenten zich aan de hand van Eisensteins klassieker, aangevuld met teksten van critici, orienteren op dit debat. Vervolgens verdiepen de studenten hun inzicht door zelfstandig literatuur- en bronnenonderzoek te doen naar een specifiek onderwerp uit de geschiedenis van de vroegmoderne boekdrukkunst. Daarover houden zij een referaat en schrijven zij een werkstuk.

Leerdoelen

 • verdieping van inzicht in het wetenschappelijke debat over een belangrijk thema in de vroegmoderne Europese cultuurgeschiedenis; tevens verdieping van inzicht in cultuurhistorische onderzoeksproblematiek.

 • verdieping van kennis over belangrijke onderwerpen uit de vroegmoderne cultuurgeschiedenis.

 • oefening van enkele bij de vroegmoderne cultuurgeschiedenis behorende vaardigheden (waaronder het lezen van oude drukken).

 • zelfstandig literatuuronderzoek verrichten in de moderne talen

 • een mondelinge presentatie voorbereiden en voor publiek leveren

 • literatuur- en bronnenonderzoek doen voor een werkstuk

 • schrijven van een werkstuk

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Werkstuk en referaat (mondelinge presentatie tijdens college). Het werkstuk is grotendeels bepalend voor het eindcijfer.

Blackboard

Nvt

Literatuur

Voordat het college begint door de student aan te schaffen:

 • Elizabeth L. Eisenstein, The printing revolution in early modern Europe. New edition
  (Cambridge University Press, 2nd edition, 2005)
  paperback prijs: circa 16 Britse pond
  ISBN-13: 9780521607742
  ISBN-10: 0521607744
  www.cambridge.org/uk/catalogue
  Let op dat de juiste titel en editie wordt aangeschaft (zie opmerkingen hieronder)!

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. S. Langereis

Opmerkingen

Let op bij de aanschaf van de verplichte literatuur dat

 1. de juiste titel wordt aangeschaft (dus NIET: The printing press as an agent of change) en
 2. de juiste, 2nd editie (uit 2005) wordt aangeschaft (en dus NIET: een oudere editie, want daarin ontbreekt het Afterword).