Studiegids

nl en

Koloniale Rechtspraak

Vak
2010-2011

Beschrijving

De ontwikkeling van de verschillende koloniale rechtsystemen in Azië en Zuid-Afrika in de periode 1700 – 1900 vormt een fascinerend onderwerp in de koloniale geschiedenis. In dit college zullen we met behulp van recente literatuur op drie manieren kijken naar die koloniale rechtspraak.
1. Op het moment dat de westerse mogendheden hun territoriale macht in overzeese gebieden uitbreiden en deze gebieden actief gingen besturen ontkwamen ze er niet aan zich te verdiepen en te bemoeien met de lokale rechtspraak. Hierdoor ontstonden er in de kolonies discussies over vragen als welke wetten zijn hier eigenlijk van toepassing? En wie moet er optreden als rechter? In sommige kolonies werden de wetten uit het moederland ingevoerd, in andere werden wetteksten opgesteld op basis van het inheems gewoonterecht. Soms werd Europese rechters aangesteld, soms werd de rechtspraak juist in handen gehouden van de inheemse elite. Uit de manier waarop de rechtspraak vormgegeven werd kunnen veel leren over de koloniale mentaliteit van de verschillende Europese overheersers.
2 De rechtzaken uit de koloniën zelf vormen een hele mooie bron voor historici die geïnteresseerd zijn in de manier waarop de kolonialisme ingreep op de lokale samenleving. Daarbij vragen historici zich bijvoorbeeld af of er in de rechtspraak onderscheid gemaakt werd tussen verschillende etnische groepen in de samenleving en of bepaalde groepen gecriminaliseerd werden.
3. Tot slot is het mogelijk met behulp van de getuigenverslagen uit de rechtzaken een beeld te geven van de leefwereld van ondergeschikte groepen zoals slaven waarover we eigenlijk heel weinig weten.

Leerdoelen

  • Inzicht in de koloniale geschiedenis en westerse interventie in Azië en Zuid Afrika in de periode 1700 – 1900 en meer specifiek het verwerven van inzicht in de ontwikkeling van bestuur in de koloniale wereld en de praktische problemen rondom de rechtspraak.

  • Begrip van de ontwikkeling van de verschillende historiografische debatten rondom het thema koloniale rechtspraak. En inzicht in de wijze waarop historici gebruik maken van koloniale bronnen, en van rechtzaken in het bijzonder.

  • Vaardigheid in het verrichten van een beperkte literatuurstudie over een zelfgekozen deelonderwerp uit deze geschiedenis

  • Het mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren in de werkgroep, en het zelfstandig schrijven van een wetenschappelijk werkstuk

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Wordt later bekend gemaakt

Blackboard

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Via usis.

Contact

Mw.dr. A.F. Schrikker

Opmerkingen