Studiegids

nl en

Statistiek voor Historici

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Voor de bestudering van kwantitatieve bronnen uit het verleden zijn statistische technieken onontbeerlijk. Het hulpvak statistiek biedt een introductie in de statistische methoden die speciaal zijn toegesneden op het historisch onderzoek. Het gaat daarbij met name om het lezen en interpreteren van statistische maten, tabellen en grafieken. Indexcijfers, frequentieverdelingen, correlatieberekening en steekproeven worden behandeld aan de hand van historische voorbeelden. De nadruk ligt op het begrijpen en interpreteren van de statistische maten. Het college geeft een korte inleiding in het gebruik van het programma Excel voor Windows, dat zich bij uitstek leent voor het opstellen en bewerken van tabellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal voor het college ontworpen website, waarin theorie, instructies en opdrachten zijn geïntegreerd. Voor het volgen van dit vak is geen wiskundige voorkennis vereist, zodat het geschikt is voor studenten uit alle hoofdrichtingen in de geschiedenis.

Leerdoelen

  • Basiskennis van statistische methoden

  • Basiskennis van het rekenbladprogramma Excel

  • Inzicht in het lezen en interpreteren van tabellen

  • Elementaire vaardigheden in het toepassen van statistische methoden zoals indexcijfers, gemiddelden, standaarddeviatie, frequenties, maten voor correlatie, beoordeling van steekproeven

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met korte open vragen (80%)

  • Inleveropdrachten (te maken in Excel) (20%)

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Charles H. Feinstein & Mark Thomas, Making History Count: a primer in quantitative methods for historians (Cambridge 2002). ISBN 0521806631

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. C.A.P. Antunes