Studiegids

nl en

Herdenken als politieke actie. De omgang met het verleden in de Nederlandse politieke cultuur

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit seminar staat het politiek gebruik van de Nederlandse geschiedenis centraal. Gedurende de negentiende en twintigste eeuw hebben alle politieke richtingen en partijen in Nederland op heel uiteenlopende manieren voorstellingen van het verleden ingezet om het eigen bestaan en actuele politieke opvattingen van een historische rechtvaardiging te voorzien. Liberalen en conservatieven, confessionelen en socialisten hebben ieder hun eigen versies van de geschiedenis geschreven en daarin eigen hoogte- en dieptepunten, helden en schurken aangewezen. Deze ‘partijdige’ geschiedenissen kregen vorm in toespraken, liederen en gedrukte tekst, in afbeeldingen, symbolen en collectieve herdenkingsrituelen. Samen bevorderden deze voorstellingen van het verleden de samenhang in eigen kring, terwijl ze ook hielpen de afstand tot politieke tegenstanders te bewaren.
Deelnemers aan het seminar verdiepen zich gezamenlijk in een aantal relevante titels uit de wetenschappelijke literatuur over dit thema en doen vervolgens een eigen onderzoek naar een concreet voorbeeld van politiek gebruik van geschiedenis in Nederland.

Leerdoelen

  • Bestuderen en presenteren van relevante literatuur

  • Zelfstandig verrichten van bronnenonderzoek.

  • Opzetten en uitwerken van een eigen onderzoeksopzet, schrijven van een onderzoeksverslag op basis van literatuur en bronnenonderzoek.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • werkstuk

  • referaat, mondelinge presentatie, inclusief power-point

Blackboard

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Dr. A.C.M. Tijsseling