Studiegids

nl en

Management archeologisch erfgoed 1

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Vakomschrijving

Ontwikkelingen in de archeologie van de laatste 20 jaar hebben geleid tot grote veranderingen in de professionele (en ethische) context van de archeologie. Deze ontwikkelingen hangen samen met nieuwe nationale en internationale wet- en regelgeving (archeologische monumentenwet, verdrag van Valletta, UNESCO-verdragen). Het archeologisch erfgoed is een afwegingsfactor geworden in de ruimtelijke ontwikkeling (infrastructuur, woonomgeving, landschap, milieu) en is interessant voor de erfgoed- en toerisme-industrie. Daarmee is niet alleen nieuwe werkgelegenheid ontstaan, maar zijn ook de eisen aan de professionaliteit veranderd (ethische codes, richtlijnen en standaarden).
Aangezien de Nederlandse archeologische monumentenzorg een belangrijk toekomstig werkgebied is van studenten archeologie, staat in deze collegereeks het archeologisch bestel in Nederland centraal. Hierbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden, rollen en taken van de belangrijkste spelers (opgravings/onderzoeksbedrijven, adviseurs, gemeente, provincie, depots, musea, rijksdienst, toezichthouder) en op de belangrijkste instrumenten (Programma van Eisen, waardenkaarten, archeologische beleidsplannen, selectieadviezen, etc.).

Leerdoelen

  • Kennis van ontwikkelingen binnen de Nederlandse archeologische monumentenzorg;

  • Kennis van relevante wet- en regelgeving;

  • Kennis van de organisatie van het archeologisch bestel in Nederland.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges;

  • Opdrachten.

Toetsvorm

Opdrachten.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.